XIOM CHAMPION
ADIDAS ANDRO
BUTTERFLY NITTAKU
STIGA TIBHAR
YASAKA 기타
전체상품
XIOM CHAMPION
ADIDAS ANDRO
BUTTERFLY NITTAKU
STIGA TSP
YASAKA 기타
전체상품
펜홀더라켓 쉐이크라켓
러버본드 러버클리너
보호용품 라켓케이스
기타
펜홀더세트 쉐이크세트
완제품세트 전체상품
실속형(T/H30) 단체용(S)
고급(9000) 최고급(Pro)
일체형 야외/특수용
장애인용 지주/네트
기타 전체상품
연습구 시합구
특수구 전체상품
XIOM상의 XIOM하의
타올/양말 스포츠백
신발
스코어보드 탁구로보트
탁구/경기장용품
악세사리
목판 러버
의류 악세사리
의류 악세사리
 
 
> 베스트상품 > 베스트100
   
       
[XIOM]
BRAVO 6입 시합구
12,000원
 
[CHAMPION]
T-1
295,000원
 
[XIOM]
ZET 사이드테이프
2,500원
 
[XIOM]
XIOM NEO 2 라켓 케이스
8,000원
 
[XIOM]
Vega Asia
40,000원
 
[XIOM]
I-PSA
2,500원
[CHAMPION]
H30 탁구대
495,000원
[XIOM]
T-Capsule
3,000원
[CHAMPION]
V 1.2 P
12,000원
 
[CHAMPION]
V 2.5 P
25,000원
[XIOM]
LOUIS
5,000원
[XIOM]
SENSA
30,000원
[CHAMPION]
V 2.0 S
20,000원
 
[XIOM]
BRAVO 100입
40,000원
[XIOM]
OMEGA 2
47,500원
[XIOM]
Korbel - MUSA + MUSA..
165,500원
113,000원
[CHAMPION]
V 1.5 S
15,000원
 
[XIOM]
GS 1
3,000원
[XIOM]
에너지 글루 50ML
12,000원
[XIOM]
M 4.0 S
40,000원
[CHAMPION]
T-1S
375,000원
 
[XIOM]
OMEGA 7 PRO
70,000원
[XIOM]
XIOM 폼클리너
6,000원
[XIOM]일시품절
I-SURE
8,000원
[CHAMPION]
V 3.0 S
30,000원
 
[XIOM]
GT 1
5,000원
[XIOM]
Zeta Offensive (제타 오..
35,000원
[XIOM]일시품절
승 + 무사 세트
130,500원
95,000원
[BUTTERFLY]
로제나
60,000원
48,000원
 
[XIOM]
SUPER TRAINING (슈퍼트레..
11,000원
[XIOM]
FOOTWORK 18년형
148,000원
[XIOM]
러버커팅용 가위
12,000원
[XIOM]
경기용 플라스틱 3입
9,000원
8,000원
 
[XIOM]
경기용 플라스틱 6입
17,000원
[XIOM]
LOUIS
5,000원
[CHAMPION]
T-4 탁구대
660,000원
550,000원
[XIOM]
LB 3
80,000원
 
[CHAMPION]
Ball Catcher
20,000원
[XIOM]
롤러
8,000원
[XIOM]
M 6.0 P
60,000원
[XIOM]
18 XBC BALL CASE
7,000원
 
[CHAMPION]
[BOUND PRO] SUPER 90..
1,100,000원
[CHAMPION]일시품절
SB-Multi
45,000원
[Butterfly]
Sriver
39,000원
35,100원
[XIOM]
Vega Japan
40,000원
 
[XIOM]
M 7.0 S
70,000원
[Butterfly]
Flextra
22,000원
20,000원
[XIOM]
VEGA ASIA DF (베가 아시아..
42,500원
[XIOM]
VEGA INTRO
32,500원
 
[XIOM]
SIDE TAPE 5M
10,000원
[XIOM]
FEEL S7
55,000원
[XIOM]
AARON
77,000원
53,900원
[XIOM]
S STAND
70,000원
 
[XIOM]
ALLEN
7,000원
[XIOM]
OMEGA7 ASIA
70,000원
[XIOM]
T-MAX + OMEGA4 PRO
235,000원
176,000원
[xiom]
미니라켓
5,000원
 
[CHAMPION]
S-11 탁구대
580,000원
[Champion]
Khan
20,000원
[CHAMPION]
SN 680
40,000원
[Butterfly]
Korbel
75,000원
 
[Butterfly]일시품절
Tenergy 05
80,000원
72,000원
[Champion]
Hexa
25,000원
[XIOM]일시품절
I-WATER CLEANER
6,000원
[XIOM]
Vega Europe
40,000원
 
[XIOM]
M 4.5 P
45,000원
[XIOM]
M 8.0 P
80,000원
[XIOM]
M 5.5 S
55,000원
[XIOM]
M 9.0 S
90,000원
 
[XIOM]
M POWER
30,000원
[XIOM]
VEGA EUROPE DF (베가 유..
42,500원
[XIOM]
NOVA (노바 케이스)
15,000원
[XIOM]
MUSA EURO + VEGA ELI..
236,000원
119,000원
 
[XIOM]
N5
30,000원
[XIOM]
FEEL ZX3
200,000원
[XIOM]
NOLAN
20,000원
[XIOM]
STANLEY 3
55,000원
38,500원
 
[XIOM]
슐라거 라이트 + 오메가2 + 경기용..
264,000원
209,000원
[XIOM]
올라운드 세트
153,000원
105,000원
[XIOM]
VEGA DEF
40,000원
[XIOM]
LN 5
200,000원
 
[XIOM]
OMEGA7 TOUR
90,000원
[XIOM]
XIOM BELLO
35,000원
[XIOM]
주세혁세트
175,000원
132,000원
[XIOM]
ARIA LITE
55,000원
 
[XIOM]일시품절
Zetro Quad CP
130,000원
[XIOM]일시품절
SOLO CP
70,000원
[XIOM]일시품절
2010 Aigis
70,000원
[XIOM]일시품절
2010 Stradivarius
95,000원
 
[XIOM]일시품절
2010 Stradivarius CP
95,000원
[Nittaku]
Rutis
140,000원
[Tibhar]일시품절
Genius
45,000원
[XIOM]
Vega Pro
42,500원
 
[Butterfly]일시품절
Timo Boll ZLF
225,000원
[Andro]일시품절
Kinetic Supreme OFF
75,000원
[Nittaku]일시품절
Tenor
255,000원
[Nittaku]일시품절
Kim Kyung Ah
145,000원
 
[Nittaku]일시품절
Renanos Bright
60,000원
[Butterfly]
Timo Boll ZLC
264,000원
[Butterfly]
Timo Boll ALC
164,000원
 
 
 
FEEL ZX2
180,000원
FEEL AX
66,000원
FEEL ZX1
99,000원
 
인터넷 고객센터 : 1588-5650 FAX : 02-2285-0466 본사영업부 : 02-2285-0441 FAX : 02-2285-0466
E-mail : cs@xiom.co.kr 사업자등록번호 : 123-86-30174 통신판매업신고 : 2013-경기안양-00269
사업자소재지 : 경기도 안양시 만안구 오리로 16(구:경기도 안양시 만안구 박달2동 681) 대표이사 : 김영열
본사 : 서울특별시 종로구 새문안로 92 광화문오피시아 502호(구:서울시 종로구 신문로1가 163 광화문오피시아 502호)
Copyright ⓒ 2006 XIOM Co.,Ltd. All rights reserved.